Zemědělské hospodaření na obecních pozemcích

Verze PDF
Souhrn: 

Příručka objasňující fungování agroenvi schémat na obecních pozemcích a sdílených pastvinách v Anglii. Jedná se o část anglických agro-envi s detailně vysvětlenými praktickými informacemi.

Komentář: 

Ve Velké Británii mají velmi propracované a relativně dobře fungující agroenvironmentální opatření, které jsou zemědělcům vysvětlovány pomocí těchto průvodců. 

Dokument: 
Zadal: 
Simona Poláková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.