Železniční tratě jako antropogenní koridor pro šíření ještěrek zedních

Verze PDF
  • Dvě lokální populace ještěrek zedních v polském Przeworno a Strzeline (vzniklé před cca 25 lety) jsou vzdáleny 135 kilometrů od nejbližší české populace a 220 kilometrů od nejbližší německé. Je pravděpodobné, že jedinci byli do Polska introdukováni. Autor předkládá hypotézu, že ještěrky se sem dostaly jako „černí pasažéři“ při přepravě nákladu - kameniva vyváženého z lomu ZPK Strzelin.

 

Využitelné výstupy: 

Autor předkládá hypotézu, že za introdukcí ještěrek zedních do Polska stojí železniční tratě, které slouží jako disperzní koridor umožňující úspěšnou kolonizaci.

Grafické přílohy: 
Železniční tratě jako antropogenní koridor pro šíření ještěrek zedních
Zdroj: 
Dudek, K., Railroads as anthropogenic dispersal corridors. Possible way of the colonization of Poland by a common wall lizard (Podarcis muralis, Lacertidae), Ecological Questions 20/2014: pp. 71 – 73
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.