Zásady údržby a péče o travní porosty v CHKO Moravský kras

Verze PDF

Publikce ke stažení na webu AOPK ČR nebo zde.

Zdroj: 
MUSIL, Zdeněk a ŠEBKOVÁ, Kristýna. Zásady údržby a péče o travní porosty v CHKO Moravský kras. Blansko: Správa CHKO Moravský kras, 2010.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.