Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura 2000

Verze PDF

Publikce ke stažení na webu AOPK ČR nebo zde.

Zdroj: 
PLANETA: Zásady péče o nelesní biotopy v rámci soustavy Natura 2000. HÁKOVÁ, Alice, KLAUDISOVÁ, Alexandra a SÁDLO, Jiří, eds. Praha: Ministerstvo životního prostředí, 2004, roč. XII, č. 8. ISSN 1213-3393.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.