Zásady péče o lokality hořečku mnohotvarého českého

Verze PDF

Publikace ke stažení na webu AOPK ČR nebo zde.

Zdroj: 
BRABEC, Jiří, ZMEŠKALOVÁ, Jana, eds. Zásady péče o lokality hořečku mnohotvarého českého. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2011. 48 s. ISBN 978-80-87457-14-6.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.