Základní agro-envi v Anglii

Verze PDF
Souhrn: 

Příručka specifikující agro-envi tituly v Anglii, jejich biologický význam a technické provedení.

Komentář: 

Tato příručka je základním dokumentem, podle něhož jsou v Anglii udělovány agro-envi tituly. 

Dokument: 
Zadal: 
Simona Poláková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.