Záchranné stanice - k čemu nám jsou?

Verze PDF
See video
10. listopad 2014

Na internetovém semináři Fóra ochrany přírody přednášel David Číp, moderátorem byl Jan Dušek.

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.