Žabí společenstva vázaná na silniční příkopy v borových lesích

Verze PDF

Studie se soustředí na druhové složení společenstev žab v antropogenních periodicky zaplavovaných a uměle vytvořených habitatech, tj. příkopech podél silnic v borových lesích v Severní Karolíně (USA).
Autoři nezjistili pozitivní vazbu mezi stářím (3-17 let) vytvořeného příkopu a výskytem konkrétních jedinců či společenstev, přesto jejich výsledky naznačují, že pozměněné a uměle vytvořené vodní habitaty dokáží podporovat lokální a regionální populace žab. Aktuálně pozorované druhy se pravděpodobně budou lišit od druhů/společenstev pozorovaných na lokalitě před výkopem příkopu.

Využitelné výstupy: 
  • Odhadovaná druhová rozmanitost kolísala od 5,5 do 11,5 druhů na lokalitu. Pravděpodobnost výskytu se pohybovala od 0,01 do 1,00 v závislosti na konkrétním druhu a lokalitě. Během 12 sledování bylo rozpoznáno celkem 15 druhů (celkem 555 exemplářů žab).

 

  • Pravděpodobnost detekce jednotlivých druhů se pohybovala od 1 do 72 (průměr = 37,0, SD = 26,15) zatímco pravděpodobnost detekce na jednotlivých lokalitách nabývala hodnot od 18 do 46 (průměr = 34,7, SD = 8,65).

 

  • Obsazenost lokalit byla stanovena na základě poměru počtu detekcí/lokalit a pohybovala se od 0,06 (jediné pozorování Lithobates virgatipes) po 1,0 (Hyla cinerea, Pseudacris ocularis). Odhadovaná pravděpodobnost detekce se lišila mezi jednotlivými druhy a měsíci sledování (od 0,0-0,93). Pravděpodobnost detekce byla pozitivně ovlivněna, pokud v posledních 24 hodinách pršelo (95% Bayesian credible interval > 0).

 

  • Ne všechny pozorované druhy vykazovaly vztah mezi pravděpodobností detekce a sezonalitou. Jen dva z osmi zástupců ropuch, Microhyliade a Hylidae se vyznačovali zvýšenou pravděpodobností detekce (pozitivní korelací) v květnu (V.), a sedm z osmi pro červen (VI.). Ostatní druhy nevykazovaly rysy sezonality.

 

  • Pozměněné vodní habitaty různých typů sehrávají v mozaice obhospodařovaných lesů důležitou podpůrnou úlohu při podpoře rozmanitosti žabích společenstev.
Grafické přílohy: 
Žabí společenstva vázaná na silniční příkopy v borových lesích
Žabí společenstva vázaná na silniční příkopy v borových lesích
Žabí společenstva vázaná na silniční příkopy v borových lesích
Žabí společenstva vázaná na silniční příkopy v borových lesích
Žabí společenstva vázaná na silniční příkopy v borových lesích
Žabí společenstva vázaná na silniční příkopy v borových lesích
Zdroj: 
Homyack, A. J., O’Bryan, CH., Thornton, E. J., Baldwin, F. R., Anuran assemblages associated with roadside ditches in a managed pine landscape, Forest Ecology and Management 334 (2014), pp. 217–231
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.