Vývoj krajiny- co z něj vyplývá pro ochranu přírody?

Verze PDF
See video
25. červen 2014

Na internetovém semináři Fóra ochrany přírody přednášel Petr Pokorný, moderátorem byl Jan Dušek.

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.