Využití hydrodynamických modelů při správě mokřadů dunajské delty

Verze PDF

Tato studie prezentuje možnosti využití trojrozměrných hydrodynamických modelů jako ideálního nástroje k mapování dopadů jednotlivých managementových opatření v systému delty. Případová studie rozebírá mokřadní lokalitu Sontea-Fortuna.
Většina lokalit situovaných výše po proudu je subjektem intenzivních fluviálních procesů (ve srovnání s níže položenými místy, kde se tyto téměř neobjevují). Model dokázal stanovit kritické body, kde se podařilo identifikovat možnou izolaci lokalit, a následně stanovit jiné alternativy řešení (například přesměrování toku), současně s ekonomickým vyčíslením těchto opatření.

Využitelné výstupy: 
  • Model popisuje scénáře jednotlivých situací za suché/normální /vlhké varianty (z hlediska dostupnosti vody v systému), a popisuje vlastnosti vodní masy (např. turbidita proudění, odnos částic za různých hydrologických režimů a hladiny vody/rychlosti proudění).
  • V rámci managementu popisují autoři několik situací předcházení negativním dopadům, řešené například přepouštěním vody přes jednotlivé větve delty, řízeným povodňováním, atd.
  • Autoři upozorňují, že správa dunajské delty je základním pilířem udržitelnosti celého ekosystému. Není to jen o proměně možných situací za různých hydrologických režimů, ale především o udržení ekologického statusu celé delty.
Grafické přílohy: 
Využití hydrodynamických modelů při správě mokřadů dunajské delty
Využití hydrodynamických modelů při správě mokřadů dunajské delty
Využití hydrodynamických modelů při správě mokřadů dunajské delty
Využití hydrodynamických modelů při správě mokřadů dunajské delty
Využití hydrodynamických modelů při správě mokřadů dunajské delty
Využití hydrodynamických modelů při správě mokřadů dunajské delty
Využití hydrodynamických modelů při správě mokřadů dunajské delty
Využití hydrodynamických modelů při správě mokřadů dunajské delty
Využití hydrodynamických modelů při správě mokřadů dunajské delty
Využití hydrodynamických modelů při správě mokřadů dunajské delty
Využití hydrodynamických modelů při správě mokřadů dunajské delty
Využití hydrodynamických modelů při správě mokřadů dunajské delty
Využití hydrodynamických modelů při správě mokřadů dunajské delty
Využití hydrodynamických modelů při správě mokřadů dunajské delty
Zdroj: 
Popescu, I., Cioaca, E., Pan, Q., Jonoski, A., Hanganu, J., Use of hydrodynamic models for the management of the Danube Delta wetlands: The case study of Sontea - Fortuna ecosystem, Enviromental science & policy46 (2015), pp.: 48-56
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.