Vydra a doprava

Verze PDF

Publikce ke stažení na webu AOPK ČR nebo zde.

Zdroj: 
HLAVÁČ, Václav, POLEDNÍK, Lukáš, POLEDNÍKOVÁ, Kateřina, ŠÍMA, Jan a VĚTROVCOVÁ, Jitka. Vydra a doprava. Příručka k omezení negativního vlivu dopravy na vydru říční. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2011. 39 s. ISBN 978-80-87457-19-1.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.