Vliv sezónních změn a světelných podmínek na základní obranu keřů z lesního podrostu před poškozením hmyzem

Verze PDF

Keře v lesním podrostu přispívají k celkové druhové rozmanitosti, poskytují vhodný biotop a potravu pro zvířata, ovlivňují půdní chemii a lesní mikroklima. Avšak jen velmi málo je známo o chemické obraně různých druhů keřů proti listožravému hmyzu. U šesti druhů keřů bylo testováno, jak sezónní změny a světelné podmínky ovlivňují jejich základní obranu před poškozením hmyzem. Byla sledována perforace (proděravění) listů, celková koncentrace fenolů, kondenzovaných taninů, dusíku a celkový počet sacharidů (TNC).

Využitelné výstupy: 
  • Studie byla prováděna od dubna do října roku 2007 v experimentálním lese poznańské přirodovědecké univerzity ve středním Polsku. Pozorování byla prováděna na šesti druzích keřů lesního podrostu: bezu černém, střemše pozdní, střemše obecná, svídě krvavé, krušině olšové a lísce obecné. Bylo vybráno šest jedinců každého druhu keře: tři jedinci byli pěstováni za podmínek s vysokou světelnou intenzitou a tři byli pěstováni v zastíněných podmínkách.
  • Jednotlivé druhy keřů se lišily procentuální ztrátou listové plochy. Průměrná ztráta listové plochy za obou světelných podmínek byla nejnižší u bezu černého (1%), svídy krvavé (1,1%) a krušiny olšové (1,5%). Naproti tomu, líska obecná (7,4%) a střemcha pozdní (8,0%) vykazovaly již větší zranitelnost vůči listožravému hmyzu a největší poškození listů způsobené hmyzem bylo zaznamenáno u střemchy obecné (22,8%).
  • Míra poškození listů silně závisela na světelných podmínkách. Listy druhů keřů rostoucích na přímém slunci s výjimkou lísky obecné byly méně poškozené než ty, které rostly ve stínu. Může to být způsobeno vyššími koncentracemi obranných metabolitů a nižšími koncentracemi dusíku.
  • Z výsledků této studie vyplývá, že rozdíly v poškození listů keřů jsou určeny především koncentrací jejich obranných látek (sloučenin dusíku a kondenzovaných taninů) a v menší míře také koncentrací vody a látek, které jsou příznivé pro listožravý hmyz.
  • Listy všech druhů, které byly pěstovány za podmínek s vysokou světelnou intenzitou, měly vysoké koncentrace obranných metabolitů.
  • Listy druhů lísky obecné, střemchy pozdní a střemchy obecné obsahovaly nejen vysoké koncentrace rozpustných fenolických látek, ale také relativně vysoké koncentrace kondenzovaných taninů.
  • Bylo zjištěno, že mezidruhové rozdíly v napadení listožravým hmyzem u šesti druhů studovaných keřů nebyly v předpokládané souvislosti s koncentrací obranných metabolitů. Koncentrace těchto metabolitů byla vyšší v listech druhů náchylných k poškození hmyzem a nižší u druhů vůči němu odolných. To znamená, že fenolové sloučeniny se podílí na obraně druhů keřů, které jsou často napadené nespecializovanými druhy hmyzu tzv. generalisty.
Grafické přílohy: 
Vliv sezónních změn a světelných podmínek na základní obranu keřů z lesního podrostu před poškozením hmyzem
Vliv sezónních změn a světelných podmínek na základní obranu keřů z lesního podrostu před poškozením hmyzem
Vliv sezónních změn a světelných podmínek na základní obranu keřů z lesního podrostu před poškozením hmyzem
Vliv sezónních změn a světelných podmínek na základní obranu keřů z lesního podrostu před poškozením hmyzem
Vliv sezónních změn a světelných podmínek na základní obranu keřů z lesního podrostu před poškozením hmyzem
Vliv sezónních změn a světelných podmínek na základní obranu keřů z lesního podrostu před poškozením hmyzem
Vliv sezónních změn a světelných podmínek na základní obranu keřů z lesního podrostu před poškozením hmyzem
Vliv sezónních změn a světelných podmínek na základní obranu keřů z lesního podrostu před poškozením hmyzem
Zdroj: 
Karolewski P., Giertych M. J., Żmuda M., Jagodziński A. M.: Season and light affect constitutive defenses of understory shrub species against folivorous insects. Acta Oecologica (2013) 53, 19-32.
Zadal: 
Eva Ježková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.