Vliv různých typů managamentu na vlhkých pastvinách a klimatických změn na řád rovnokřídlých (Orthoptera)

Verze PDF

Přezkoumání postupů v managementu pastvin z hlediska zoologie bezobratlých se stalo horkým tématem v důsledku globálního oteplování. Kombinace globálních a lokálních stresových faktorů může navzájem výrazně zesílit jejich negativní účinek na společenstva hmyzu. Tento kumulativní negativní tlak by mohl nejen snížit biologickou rozmanitost fauny, ale stejně tak by mohl změnit distribuční oblast některých druhů. Cílem této studie bylo otestovat vliv různých typů managementu vlhkých pastvin na řád Orthoptera (rovnokřídlí) a zkoumat efekt a vzájemné působení lokálních (výška trávy, teplota a vlhkost) a regionálních (roční a měsíční srážky; průměrné roční a průměrné měsíční teploty) parametrů, které na ně působí. Výsledky z této studie mohou pomoci při vyhledání nejlepšího typu péče o pastviny, aby byla ochráněna cenná společenstva rovnokřídlých v této oblasti.

Využitelné výstupy: 
  • Výzkum probíhal v letech 2003 - 2010 v chráněném areálu národního parku Balaton Uplands National Park v západním Maďarsku. Širší biogeografické mikroregiony studované oblasti byly Balaton Region, Balaton a Western Bakonyalja. Bylo studováno tři až pět míst pro odběr vzorků v každé oblasti každoročně v červnu, červenci, srpnu a září (celkem 17 míst odběru vzorků a 312 odběrů).
  • Během studie bylo nasbíráno celkem 2 506 exemplářů ze 33 druhů řádu Orthoptera.
  • Nejhojnější druhy vykazovaly velkou rozmanitost v požadavcích týkajících se struktury vegetace a mikroklimatu. Kromě toho se pozorované druhy výrazně lišily v toleranci intenzity využití půdy a disturbance.
  • Výsledky potvrdily, že početnost druhů řádu Orthoptera nezávisí pouze na struktuře vegetace, ale také na mikroklimatu.
  • Výsledky dále ukázaly, že vliv managementu pastvin na společenstvo řádu Orthoptera byl stejně důležitý jako makro- a mikroklima. Obhospodařování pastvin mohlo navíc zesílit vliv několika lokálních a regionálních parametrů.
  • Struktura studovaných společenstev řádu Orthoptera je nejvíce korelována s managementem pastvin. Sečení a pastva na vlhkých pastvinách způsobuje vyšší početnost termofilních druhů než na kontrolních plochách.

 

Grafické přílohy: 
Mapa studované oblasti
Vliv různých typů managamentu na vlhkých pastvinách a klimatických změn na řád rovnokřídlých (Orthoptera)
Vliv různých typů managamentu na vlhkých pastvinách a klimatických změn na řád rovnokřídlých (Orthoptera)
Vliv různých typů managamentu na vlhkých pastvinách a klimatických změn na řád rovnokřídlých (Orthoptera)
Vliv různých typů managamentu na vlhkých pastvinách a klimatických změn na řád rovnokřídlých (Orthoptera)
Zdroj: 
Kenyeres Z., Cservenka J.: Effects of Climate Change and Various Grassland Management Practices on Grasshopper (Orthoptera) Assemblages. Advances in Ecology (2014), Article ID 601813.
Zadal: 
Eva Ježková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.