Vliv přikrmování kapra modifikovanou pšenicí na kvalitu vody a poměr živin

Verze PDF

Výzkum vztahu intenzívního rybničního hospodaření a kvality vody je častým předmětem studia již od poloviny 20. století. V současnosti je produkce ryb v České republice z velké většiny výsledkem polointenzivního chovu, při němž pochází většina živin pro růst ryb z přirozených zdrojů v rybnících a přibližně 25-30 % pochází z umělého přikrmování. V případě České republiky jsou nejběžněji používaným krmivem pro kapra obilniny. Současný způsob rybničního hospodaření (s hnojením a dokrmováním) spolu s vlivem zemědělství a lidského osídlení vedl ke stavu, kdy můžeme většinu rybníků ve Střední Evropě zařadit mezi eutrofní až hypertrofní. Strategie zaměřené na snižování negativního vlivu množství živin na kvalitu vody se zaměřují na optimalizaci zdrojů a složení potravy a zlepšování potravy, potravních technologií i systému podávání potravy rybám. Tým výzkumníků vedený inženýrem Hlaváčem z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zaměřil na sledování vlivu modifikované krmné pšenice na kvalitu vody v rybnících. Zjistil, že modifikovaná přenice přináší kromě rychlejšího růstu kaprů i menší množství nevyužitých živin do vody a zlepšuje rovnováhu fosforu. Je tedy z hlediska kvality vody lepším krmivem než pšenice nemodifikovaná.

Využitelné výstupy: 
  • Čtyřměsíční studie (10 květen - 6. září 2012) hodnotila účinky přikrmování kapra obecného (Cyprinus carpio) na růst, kvalitu vody, přirozenou dostupnost potravy a bilanci živin.
  • Studie probíhala v osmi obdélníkových rybnících o výměře 0,03 ha a násadou tříletého kapra.
  • Krmeno bylo třemi typy krmiva: neupravenou pšenicí, tepelně upravenou pšenicí a tepelně upravenou a lisovanou pšenicí.
  • Typ doplňkového krmiva neovlivnil kvalitu vody s výjimkou rozpuštěného kyslíku, jehož hodnoty byly proti kontrolnímu rybníku s přirozenou potravou nižší.
  • Mezi experimentálními rybníky nebyly pozorovány žádné významné rozdíly v početnosti zooplanktonu.
  • Použití modifikované pšenice (zejména tepelně ošetřené a lisované pšenice) vedlo k lepším přírůstkům kapra a díky lepší stravitelnosti vyústilo v nižší koncentrace živin v odtékající vodě.
  • Použití modifikované pšenice (zejména tepelně ošetřené a lisované pšenice) vedlo k lepší bilanci fosforu.
Grafické přílohy: 
Vliv přikrmování kapra modifikovanou pšenicí na kvalitu vody a poměr živin
Vliv přikrmování kapra modifikovanou pšenicí na kvalitu vody a poměr živin
Vliv přikrmování kapra modifikovanou pšenicí na kvalitu vody a poměr živin
Vliv přikrmování kapra modifikovanou pšenicí na kvalitu vody a poměr živin
Vliv přikrmování kapra modifikovanou pšenicí na kvalitu vody a poměr živin
Zdroj: 
Hlaváč, D., Másílko, J., Hartman, P., Bláha, M., Pechar, L., Anton‐Pardo, M., & Adámek, Z. (2015). Effects of common carp (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) supplementary feeding with modified cereals on pond water quality and nutrient budget. Journal of Applied Ichthyology. 1-8
Zadal: 
Kateřina Kucírková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.