Vliv malých savců na regeneraci lesa

Verze PDF

Vliv malých savců na regeneraci lesních porostů zůstává v pozadí za mnohem nápadnějším vlivem velkých přežvýkavců. V případě změn v zastoupení dřevin z monokultur smrku na smíšené porosty může ale jejich vliv narůstat. S tím se také zvyšuje požadavek na ochranu sazenic dřevin před vlivem hlodavců a zajícovců. Některé výzkumy naznačují, že vliv drobných savců při přirozené obnova lesa není tak negativní, jako je tomu v případě umělé výsadby. Výzkum v Kelečské pahorkatině (ČR) tento předpoklad potvrzuje.

Využitelné výstupy: 
  • V oblasti Kelečské pahorkatiny byl sledován vliv drobných savců na přirozenou obnovu dřevin v lesní rezervaci a umělou obnovu ve výsadbě, se zaměřením na porosty buku lesního (Fagus sylvatica).
  • Byla provedena kontrola ohryzu kůry, přičemž umělá obnova se ukázala jako podstatně náchylnější k poškození.
  • Z celkového množství sledovaných jedinců buku bylo v umělé výsadbě poškozeno 57,5 %, oproti 12,7 % v obnově přirozené, a odumřelých stromků 15 % ku 0 %.
  • Jediným odchytem potvrzeným škůdcem byl norník rudý (Myodes glareolus), i když autor připouští, že ohryzy bázi stromů mohou značit i poškození hraboši r. Microtus.
  • Vzhledem k velké úrodě semen (bukvic) v r. 2006 očekává autor další sezónu narůst populací hlodavců a tím i zvýšené škody na dřevinách.
  • Dosud získané výsledky ukazují, že při lesním managementu je velmi důležité podpořit přirozenou lesní obnovu a u výsadeb minimalizovat pokryv bylinného patra v okolí stromků, který představuje optimální prostředí pro výskyt hlodavců.
Grafické přílohy: 
Vliv malých savců na regeneraci lesa
Zdroj: 
Suchomel, J. (2014). A contribution towards the knowledge of the effect of small mammals on the regeneration of forest trees in selected stands of the Kelečská pahorkatina Upland (district of Přerov, Czech Republic). Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 56(1), 267-270.
Zadal: 
Kateřina Kucírková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.