Vliv globálního oteplování na terestrické ektotermní živočichy

Verze PDF

Podle předpovědi poroste dopad člověkem vyvolávané změny klimatu na terestrické organizmy se zeměpisnou šířkou a rychlostí oteplování planety. Vliv rostoucí teploty ale také závisí na schopnosti organizmů těmto změnám se přizpůsobit. Autoři publikace v časopise PNAS spojili dohromady dva datové soubory – křivky teplotní tolerance vybraných druhů suchozemského hmyzu z celého světa a mapu distribuce předpovídané teplotní změny v příštích sto letech. Výsledek ukazuje, že oteplování bude mít na suchozemský hmyz nejvýraznější negativní vliv v tropických oblastech.

Využitelné výstupy: 
  • Růstové křivky populací sledovaných druhů projektované na teploty za 100 let vykazují výrazné změny.
  • Současně existuje zřetelně rozdílná odpověď v odlišných zeměpisných šířkách (viz obrazová příloha).
  • Ve středních a vysokých zeměpisných šířkách předpovídají autoři zvýšení rychlosti populačního růstu (vyšší teploty vyvolají vyšší fitness).
  • V tropech je vliv opačný – fitness díky zvýšené teplotě klesne, což se odrazí na rychlosti populačního růstu, která klesne přibližně o 20 %.
  • Jako příčinu předpokládaných změn uvádějí autoři fakt, že terestrický hmyz žije v tropických oblastech na hranici optimálních teplot a nemá tedy prostor reagovat na jejich případné zvýšení, na rozdíl od druhů vyšších zeměpisných šířek.
  • Jelikož podobný vzor mají i křivky teplotní tolerance mnoha dalších skupin živočichů, včetně ektotermních obratlovců, očekávají autoři stejnou odezvu i u nich.
  • V případě, že se nepodaří zastavit nebo snížit rychlost oteplování planety, lze podle této publikace očekávat největší problémy v ochraně biodiverzity v tropických oblastech.
Grafické přílohy: 
Vliv globálního oteplování na terestrické ektotermní živočichy
Vliv globálního oteplování na terestrické ektotermní živočichy
Vliv globálního oteplování na terestrické ektotermní živočichy
Zdroj: 
Deutsch, C. A., Tewksbury, J. J., Huey, R. B., Sheldon, K. S., Ghalambor, C. K., Haak, D. C., & Martin, P. R. (2008). Impacts of climate warming on terrestrial ectotherms across latitude. Proceedings of the National Academy of Sciences, 105(18), 6668-6672.
Zadal: 
Michal Berec
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.