Vliv fungicidů na vývoj ropuchy prérijní

Verze PDF

Spotřeba fungicidů při pěstování polních plodin neustále roste. Například v USA se 2 % takto ošetřovaných ploch kukuřice, sóji a pšenice v letech 2004-2005 vyšplhalo na 25-30 % v roce 2009. Důvodem je vyšší poptávka plodin, z nichž lze vyrábět etanol a jiné typy biopaliv. Dva druhy nejpoužívanějších fungicidů, Headline a Stratego, dokonce deklarují vhodnost preventivního používání z důvodu zvýšení rychlosti růstu a produkce. Z hlediska životního prostředí je jedním z hlavních problémů aplikace postřikem (hlavně leteckým), což může vést k roznesení fungicidu i mimo cílové plochy. V případě, že jsou na okrajích takových ploch vodní nádrže, mohou se do kontaktu s fungicidy dostat některé druhy obojživelníků. V časopise Environmental Toxicology and Chemistry vyšla zpráva o reakci larev ropuchy Bufo cognatus na tři druhy používaných herbicidů, z nichž dva druhy ukázaly velmi negativní vliv.

Využitelné výstupy: 
  • Vědci použili koncentrace fungicidů, se kterými se ropuchy mohou setkat i v přírodě.
  • Expozice nejčastěji používanému fungicidu značky Headline v koncentraci doporučované při aplikaci na kukuřici vedla k více než 50 % mortalitě mláďat ropuchy, při použití desetinové koncentrace hynulo dokonce 100 % larev.
  • Expozice fungicidu značky Stratego v koncentraci doporučované při aplikaci na kukuřici vedla ke 40 % mortalitě pulců ropuchy, ale jen 7 % mláďat.
  • Fungicid značky Quilt se ukázal pro ropuchu jako nejméně toxický, expozice v koncentracích 0,1 – 10x doporučované při aplikaci na kukuřici způsobila mortalitu pulců 7-10 % a 4-22 % mláďat.
  • Výsledky ukazují, že běžně užívané fungicidy v doporučovaných koncentracích mohou představovat velké riziko pro normální vývoj pulců a mláďat této ropuchy.
Grafické přílohy: 
Vliv fungicidů na vývoj ropuchy prérijní
Vliv fungicidů na vývoj ropuchy prérijní
Zdroj: 
Belden, J., McMurry, S., Smith, L., & Reilley, P. (2010). Acute toxicity of fungicide formulations to amphibians at environmentally relevant concentrations. Environmental Toxicology and Chemistry, 29(11), 2477-2480.
Zadal: 
Michal Berec
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.