Vliv abiotických faktorů na noční sčítání savců

Verze PDF

Autoři testovali vliv abiotických faktorů – počasí a přítomnosti/absence měsíčního svitu  -  na efektivitu nočního sledování savců (zajíců) v různých fázích roku. Zjistili, že rychlost větru a jeho směr mají vliv na počet zaznamenaných jedinců, tj. při silnějším větru je zaznamenáváno méně juvenilních jedinců. Ovlivnění ze strany dalších faktorů se nepodařilo prokázat.

Využitelné výstupy: 
  • Noční osvětlování využívané při sčítání savců přináší řadu výhod: snadný odhad početnosti jedinců (efektivita), bezproblémová opakovatelnost a není prakticky třeba odchytávat živá zvířata. Autoři argumentují spolehlivostí této metody i v dalších studiích zaměřených na druhy: králík východoamerický (Sylvilagus floridanus), zajíc africký (Lepus capensis) a pochopitelně zajíc polní (Lepus europaeus).

 

  • Měsíční fáze (obvykle ubývající měsíc, 4 x úplněk), oblačnost, měsíční osvit, teplota (od 0-33,8 °C, Ø 13.4 ± 1.55), srážky v mm v den měření (a ve dvou předcházejících dnech) – nezaznamenány žádné sněhové srážky (a dešťové minimální, pod 10 mm), rychlost (maximum 22,7 km/h, Ø  8.1 ± 0.91 km/h) a směr větru byly zaznamenávány při každém průzkumu. Při 30 průzkumech lokality bylo zaznamenáno celkem 104 zajíců. 

 

  • Sign. test potvrdil přítomnost trendu vyšší pozorovatelnosti zajíců na lokalitách, které byly před dvěma lety vypáleny ohněm (na intenzivně vypálených P=0,016, středně vypálené P=0,04, nevypálené P=1,0, tj. bez pozorovatelného trendu).

 

  • Analýza výsledků nočního počítání potvrdila vliv faktoru „rychlost větru“ a „směr větru“ v několika případech.
Grafické přílohy: 
Vliv abiotických faktorů na noční sčítání savců
Vliv abiotických faktorů na noční sčítání savců
Vliv abiotických faktorů na noční sčítání savců
Vliv abiotických faktorů na noční sčítání savců
Zdroj: 
Sokos, C., Papaspyropoulos, K. G., Birtsas, P., Giannakopoulos, A., Billinis, C., Do weather and moon have any influence on spotlighting mammals? The case of hare in upland ecosystem, 2015, Applied Ecology and Environment Research, 13 (4): 925-933
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.