Vlci dnes a zítra: jejich šíření a monitoring

Verze PDF
See video
28. prosinec 2020

Rozhovor s vědcem Ing. Alešem Vorlem, Ph.D. o aktuální situaci, ekologii a systematickém monitoringu vlků v České republice. Více informací o projektu OWAD (= Objektivní akceptace vlka v člověkem pozměněné přeshraniční krajině) a dalších aktivitách zaměřených na výzkum vlků v rámci mezinárodní spolupráce zde.

Rozhovor vznikl v rámci projektu "Online vzdělávání pro veřejnost" podpořeného Státním fondem životního prostředí ČR, byl vedený Ing. Markétou Swiackou.

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.