Vlaštovka města nemusí, létá sem za hnízděním

Verze PDF

Ne všechny druhy urbanizací krajiny strádají. Například vlaštovka obecná (Hirundo rustica) často hnízdí na betonových stěnách budov v zemědělské i městské krajině. Autor rozsáhlým monitoringem a analýzou krajinných prvků zjistil, že výskyt vlaštovek byl negativně ovlivněn poměrem zastavěné plochy a hustotou silniční sítě, a naopak pozitivně ovlivněn přítomností zemědělské půdy a hustotou říční sítě. Urbanizovanou krajinu tedy vlaštovky v souhrnu nepreferují, ale primárně se sem stahují v době stavby hnízd.

Využitelné výstupy: 
  • V průběhu monitoringu bylo vymapováno celkem 1536 železničních stanic v regionu Kinki (Japonsko). Na 300 stanicích byla vlaštovčí hnízda nalezena. 

 

  • Korelace koeficientu půdního pokryvu vycházela ze sumy urbanizované a zemědělsky obhospodařované (farmářské) půdy v okolí 5000 metrů od stanice, a nabývala hodnoty -0,091.

 

  • Zemědělská půda a délka říčních toků pozitivně ovlivňovala výskyt hnízd vlaštovek ve všech třech datasetech, s výjimkou některých rurálních oblastí.

 

  • V kontrastu s tím urbanizovaná krajina a délka silniční sítě ovlivňovaly výskyt hnízd negativně.

 

  • Rurální model poukázal na to,že rozloha zemědělské půdy negativně i pozitivně ovlivňuje přítomnost vlaštovčích hnízd, v závislosti na prostorovém měřítku.

 

  • Výsledky napovídají, že vlaštovky se vyhýbají silně urbanizovaným oblastem (koncentrovaná zástavba), minimálně v případě výběru míst k hnízdění. Pravděpodobným důvodem může být i nepřítomnost vhodné potravy.
Grafické přílohy: 
Vlaštovka města nemusí, létá sem za hnízděním
Vlaštovka města nemusí, létá sem za hnízděním
Vlaštovka města nemusí, létá sem za hnízděním
Vlaštovka města nemusí, létá sem za hnízděním
Zdroj: 
Osawa, T., Importance of Farmland in Urbanized Areas as a Landscape Component for Barn Swallows (Hirundo rustica) Nesting on Concrete Buildings, Environmental Management (2015) 55, pp.: 1160–1167
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.