Věrnost místu rozmnožování u želvy bahenní

Verze PDF

Želva bahenní (Emys orbicularis) je na velké části svého areálu rozšíření ohroženým druhem. Detailní poznání všech aspektů biologie druhu patří k nezbytným předpokladům pokusu o jeho ochranu. Jedním z nejdůležitějších aspektů je biologie rozmnožování. Skupina slovenských biologů sledovala na nejznámější slovenské lokalitě želvy bahenní v národní přírodní rezervaci Tajba věrnost místu kladení vajec. Získaná data jsou velmi důležitá při realizaci ať už probíhajících, tak i plánovaných pokusů o ochranu druhu.

Využitelné výstupy: 
  • V letech 1998-2009 bylo pozorováno celkem 39 kladoucích samic, z nichž osm kladlo vejce více než čtyřikrát (nejvíce osmkrát). Těchto osm jedinců bylo použito pro statistické hodnocení.
  • Pět jedinců z osmi vykazovalo fidelitu k „tradičnímu“ místu kladení vajec.
  • Sezóna kladení probíhala na Tajbě od poloviny května do konce června.
  • Průměrná vzdálenost mezi hnízdy jednotlivých samic byla 138 metrů, průměrná vzdálenost hnízda od okraje vodní plochy byla 349 metrů.
  • Během období pozorování bylo u šesti želv zjištěno dvojí kladení během jedné sezóny v rozmezí 20-27 dnů. Průměrná vzdálenost takových dvou hnízd byla 117 metrů (rozsah 12,5 – 357 m).
  • Největší vzdálenost mezi dvěma hnízdy jedné samice byla 416 metrů, nejmenší byla 3,7 metru.
Grafické přílohy: 
Věrnost místu rozmnožování u želvy bahenní
Věrnost místu rozmnožování u želvy bahenní
Věrnost místu rozmnožování u želvy bahenní
Věrnost místu rozmnožování u želvy bahenní
Věrnost místu rozmnožování u želvy bahenní
Zdroj: 
Bona, M., Novotný, M., Danko, S., & Burešová, A. (2012). Nest site fidelity in the Slovakian population of the European pond turtle Emys orbicularis. Amphibia-Reptilia, 33(2), 207-213.
Zadal: 
Kateřina Kucírková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.