Velikost domovských okrsků psíka mývalovitého v jižním Brandenbursku

Verze PDF

Psík mývalovitý (Nyctereutes procyonoides) je středně velká psovitá šelma pocházející z východní Asie. Do Evropy byl psík introdukován mezi lety 1928 a 1953. Dnes je již běžným zástupcem fauny východní Evropy, Německa a Finska. Znalost pohybové aktivity a velikosti obývaného prostoru jedinci psíka je důležité zejména kvůli odhadu velikosti populace druhu, nebo jako jeden z důležitých podkladů pro modelování pohyblivosti a potenciálu přenosu nemocí nebo parazitů. Velikost domovských okrsků psíka v jižní části Brandenburska zjišťovali němečtí zoologové. Na základě svých výsledků odhadují místní hustotu populace v zimě na 1,1 jedince na hektar, v létě až na 4,9 jedince na hektar.

Využitelné výstupy: 
  • Zkoumaná lokalita v jižní části německého Brandenburska má rozlohu 33 km2 a leží v nadmořské výšce 110 m. Jde o zemědělskou krajinu s ornou půdou (49 %), pastvinami (36,4 %) a malými borovými lesíky (14,1 %).
  • Od února 2001 do července 2004 bylo opatřeno obojky s vysílačkami 12 dospělých jedinců psíka mývalovitého (čtyři samci, osm samic).
  • Celkem bylo zmapováno 39 sezónních domovských okrsků.
  • Průměrná velikost domovského okrsku, vymapovaného jako maximální konvexní polygon, byla 3,13 ± 0,53 km2.
  • Během sezóny se velikost domovských okrsků různých jedinců značně liší, rozsah 0,23-4,91 km2 (mapováno metodou Kermel Home Range; 95 %).
  • Největší okrsky byly zjištěny v lednu, nejmenší od srpna do října.
  • Byl zjištěn výrazný překryv domovských okrsků, alespoň nějaký překryv byl zjištěn u 67 % domovských okrsků.
  • Místní hustota populace v zimě dosahuje 1,1 jedince na hektar, v létě až 4,9 jedince na hektar.
Grafické přílohy: 
Velikost domovských okrsků psíka mývalovitého v jižním Brandenbursku
Velikost domovských okrsků psíka mývalovitého v jižním Brandenbursku
Velikost domovských okrsků psíka mývalovitého v jižním Brandenbursku
Velikost domovských okrsků psíka mývalovitého v jižním Brandenbursku
Velikost domovských okrsků psíka mývalovitého v jižním Brandenbursku
Velikost domovských okrsků psíka mývalovitého v jižním Brandenbursku
Velikost domovských okrsků psíka mývalovitého v jižním Brandenbursku
Velikost domovských okrsků psíka mývalovitého v jižním Brandenbursku
Zdroj: 
Sutor, A., & Schwarz, S. (2012). Home ranges of raccoon dogs (Nyctereutes procyonoides, Gray, 1834) in Southern Brandenburg, Germany. European journal of wildlife research, 58(1), 85-97.
Zadal: 
Kateřina Kucírková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.