Umělé noční osvětlení ovlivňuje ranní zpěv ptáků, extra-párovou plodnost i čas snůšky

Verze PDF

V této studii se autoři soustředili na dopady umělého osvětlení na životní cykly pěvců ve městech, po dobu sedmi hnízdních sezón.
Vlivem umělého osvětlení došlo u některých ze sledovaných druhů k posunu zahájení doby ranního zpěvu, ovlivnilo to jejich extra-párovou paternitu a samice ovlivněné umělým světlem snášely vajíčka dříve.

Využitelné výstupy: 

Samci čtyř z pěti sledovaných druhů začínali prokazatelně zpívat dříve v lokacích poblíž pouličního osvětlení, než ptáci, kteří byli zdrojům umělého osvětlení dále.
Tento časový posun nemůže být vysvětlen jen prostým působením hluku z dopravní komunikace (tj. že ptáci u silnice začínají zpívat dřív, aby se vůbec slyšeli), protože na sledovaných lokalitách byla hladina hlukového pozadí relativně velmi nízká.
Samice hnízdící na okrajích teritoria a v blízkosti zdrojů umělého osvětlení snášely snůšky v průměru o 1,5 dne dříve, než samice z centra teritoria (či přímo ze vzdálenějšího lesnatého území bez umělého osvětlení).
Na načasování snůšky měl ale také výrazný vliv věk samic (tento faktor byl ale nezávislý na faktoru umělého osvětlení).
Samci z osvětlených lokalit měly 2x větší šanci, že se jim podaří oplodnit ještě další samici, než samci z lokalit bez umělého osvětlení.

Grafické přílohy: 
Umělé noční osvětlení ovlivňuje ranní zpěv ptáků, extra-párovou plodnost i čas snůšky
Umělé noční osvětlení ovlivňuje ranní zpěv ptáků, extra-párovou plodnost i čas snůšky
Umělé noční osvětlení ovlivňuje ranní zpěv ptáků, extra-párovou plodnost i čas snůšky
Umělé noční osvětlení ovlivňuje ranní zpěv ptáků, extra-párovou plodnost i čas snůšky
Zdroj: 
Kempenaers, B., Borgstöm, P., Loës, P., Schlicht, E., Valcu, M., Artificial Night Lighting Affects Dawn Song, Extra-Pair Siring Success, and Lay Date in Songbirds, Current Biology 20, pp.: 1735–1739
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.