Úhyn ryb po kontaminaci hliníkem a železem

Verze PDF

Hliník je třetí nejběžnější prvek v zemské kůře, v níž se nejčastěji vyskytuje jako oxid hlinitý nebo křemičitan hlinitý. Využití hliníku je rozmanité, je používán při výrobě kuchyňského nádobí, plechovek, obalů na nápoje a jídla, barviv, v kosmetice, při výrobě léků, papíru nebo herbicidů. Zdrojem hliníku ve volné vodě může být například náhodný únik koagulantů na bázi hliníku z čistíren vody. Také při omezování růstu sinic jsou používány přípravky, v nichž je hliník jednou ze složek. Při pH menším než 6 je hliník uvolňován z půdy a sedimentů. K takovým situacím dochází při kontaktu půdy s kyselými dešti nebo silně kyselými důlními vodami. V případě vysokých koncentrací hliníku ve vodách dochází u ryb k poškozování žaber, na nichž vyvolává změny v osmoregulaci a oxidativní stres u lymfocytů. Dalším projevem jsou změny transportu elektronů v dýchacím řetězci. V případě akutních otrav při pH v rozmezí 4,5-5,5 dochází kromě přímého poškození epitelu žaberních lupínků také k apoptózám a nekrózám ionty transportujících buněk. Publikace v časopise Veterinární medicína popisuje jeden konkrétní případ otravy hliníkem v České republice.

Využitelné výstupy: 
  • Ke kontaminaci Panského rybníka ve středních Čechách došlo v březnu roku 2013.
  • Zdrojem kontaminace byla voda z nedalekého dolu.
  • Byly zjištěny koncentrace hliníku 119 mg/l a železa 87 mg/l.
  • Kontaminace způsobila hromadný úhyn ryb, které vykazovaly příznaky udušení.
  • V žábrech uhynulých ryb byla zjištěna v případě hliníku 100krát vyšší koncentrace a v případě železa 12krát vyšší koncentrace než v rybách z nezasaženého rybníka.
  • Kromě nerozpustných sloučenin železa a hliníku obsahovaly žábry také železité bakterie.
  • Snížená schopnost vylučovací funkce žaber se odráží také ve zvýšení koncentrace čpavku v krevní plazmě ve srovnání s kontrolní skupinou ryb
  • Poškození parenchymatických tkání ledvin, jater a sleziny se projevuje dystrofickými změnami, vyšším obsahem hliníku a železa a vyšší aktivitou transamináz v krevní plazmě.
Grafické přílohy: 
Úhyn ryb po kontaminaci hliníkem a železem
Úhyn ryb po kontaminaci hliníkem a železem
Úhyn ryb po kontaminaci hliníkem a železem
Úhyn ryb po kontaminaci hliníkem a železem
Zdroj: 
Slaninová, A., Machová, J., & Svobodová, Z. (2014). Fish kill caused by aluminium and iron contamination in a natural pond used for fish rearing: a case report. Veterinarni Medicina, 59(11), 573-581.
Zadal: 
Kateřina Kucírková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.