Účinky přírodního pyrethrinu na populace ropuchy obecné a čolka hranatého na lokalitě Highland (Skotsko)

Verze PDF

 

 • s nálezem invazního raka signálního ve skotském Highland, místní úřady ve spolupráci s neziskovou organizací (Lochaber Fisheries Trust) spustily eradikační program s cílem potlačit druh pomocí biocidního přípravku PyBlast na bázi přírodního pyrethrinu na stávajících lokalitách a zamezit jeho dalšímu šíření
 • přírodní pyrethriny jsou dražší než podobné syntetické pyrethroidy, ale jsou méně toxické pro savce a ptáky, zároveň se rychle rozkládají vlivem slunečního záření a nezanechávají toxická residua
  • nicméně předpokládaným účinkem aplikace biocidu je smrt veškeré poikilotermní fauny
 • aplikace přípravku PyBlast ve zkoumané nádrži neměla žádný viditelný účinek na tamní jedince ropuchy obecné a čolka hranatého
  • zdá se, že ropucha obecná a čolek hranatý jsou schopni přestát koncentrace pyrethrinu jinak smrtící pro korýše
 • jde o jediné pozorování, ne o strukturovanou studii - je potřeba další výzkum pro přesné stanovení účinků pyrethrinu na místní faunu

 

Využitelné výstupy: 
 • rak signální (Pacifasticus leniusculus) je nepůvodní invazivní druh rozšířený napříč mnoha státy Asie a Evropy, včetně Britských ostrovů
  • je to omnivor živící se mimo jiné na vajíčkách a larvách obojživelníků, jeho přítomnost může vážně narušit místní ekonomicko-environmentální poměry
 • rozhodnutí o nasazení biocidu k likvidaci invazního raka signálního předcházel faunistický průzkum lokality - nejen nádrže s invazním rakem, ale i nadrží v jejím okolí
  • průzkum odhalil přítomnost běžných druhů obojživelníků - skokan hnědého (Rana temporaria), ropuchy obecné (Bufo bufo) a čolka hranatého (Lissotriton helveticus)
  • místní rybáři nasadili na lokalitu úhoře říční (Anguilla anguilla), pstruha (Salmo trutta) a koljušku tříostnou (Gasterosteus aculeatus)
 • popsaná rybí fauna byla vysazena a tak irrelevantní pro ochranu, u obojživelné fauny se předpokládala schopnost brzké rekolonizace z okolních nádrží, příslušná instituce posléze schválila nasazení biocidu
 • minimální koncentrace biocidu neklesla pod 0.3mg/l, na okrajích nádrže koncentrace vystoupala až na 1.2mg/l
 • průzkum lokality po 5 dnech od nasazení biocidu odhalil množství mrtvých ryb a bezobratlých, dále 2 mrtvé adultní ropuchy a desítku mrtvých čolků, mimo toho ale byly nalezeny živé larvy neurčených žab a dospělci ropuch a čolků
 • pozdější kontrolní průzkumy nalezly množství larev ropuch a čolků těsně před ukončením metamorfózy či kompletně metamorfované
  • určitá část pulců musela být během vystavena alespoň minimální koncentraci biocidu
  • je možné, že se někteří pulci vylíhli z vajíček nakladených po aplikaci biocidu, ale srovnání jejich vývojových stádií s jedinci z kontrolních neošetřených nádrží tomu nenaznačuje
 • přípravek PyBlast v tomto případě nevykázal vedlejší účinky, ovšem testy čistého pyrethrinu na portorické bezblance koki (Eleutherodactylus coquí) odhalily paralytické účinky látky už při koncentraci 0.2mg/l
  • spektrum negativních účinků syntetických pyrethroidů se pohybuje od vývojových abnormalit k poruchám chování zahrnující nekoordinovanost, hyperaktivitu a křeče
  • byly popsány i případy pozitivních náasledků vystavení pyrethroidům
   • u pulců skokana křiklavého (Rana clamitans) a skokana hnědého (Rana temporaria) došlo ke zrychlení vývoje a vzrůstu velikost ke konci metamorfózy - autoři ovšem spekulují, že k tomu došlo v souvislosti s potlačením bezobratlých potravních konkurentů a rybích predátorů
Zdroj: 
O'Brian D.C., Hall J.E., O'Brian C.T., Baum D., Ballantyne L. (2013) Impact of natural pyrethrin biocide on two amphibians, common toad Bufo bufo and palmate newt Lissotriton helveticus, in Highland, UK. Conservation Evidence (10) 70-72
Zadal: 
Zuzana Blažková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.