Účast veřejnosti na rozhodování ve věcech ochrany přírody a krajiny

Verze PDF

Publikce ke stažení na webu ZO ČSOP Vlašim nebo zde.

Zdroj: 
HUMLÍČKOVÁ, Petra a kol. Účast veřejnosti na rozhodování ve věcech ochrany přírody a krajiny. Vlašim: ZO ČSOP Vlašim, 2008. 72 s. ISBN 978-80-86327-68-6.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.