Typologie krajiny České republiky

Verze PDF

Publikace ke stažení zde.

Zdroj: 
Romportl, D. TYPOLOGIE KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY. Disertační práce, Karlova Univerzita v Praze, katedra fyzické geografie a geoekologie, Praha, 2009.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.