Těžba neenergetických nerostných surovin a Natura 2000

Verze PDF

Publikce ke stažení na webu AOPK ČR nebo zde.

Zdroj: 
Evropská komise. Těžba neenergetických nerostných surovin a Natura 2000. Lucemburk: Úřad pro publikace Evropské unie, 2011. 144 s. ISBN 978-92-79-19357-6.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.