Sysel obecný – hlodavec, který nesyslí

Verze PDF

Publikce ke stažení na webu AOPK ČR nebo zde.

Zdroj: 
UHLÍKOVÁ, Jitka, MATĚJŮ, Jan, NOVÁ, Petra a VOHRALÍK, Vladimír. Sysel obecný – hlodavec, který nesyslí. Praha: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, 2009. 16 s. ISBN 978-80-87051-73-3.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.