Sukcese, klimax a náhledu do budoucího vývoje výzkumu

Verze PDF
See video
20. září 2021

Rozhovor s prof. RNDr. Karlem Prachem, CSc. o jeho nové knize 'Comparative Plant Succession among Terrestrial Biomes of the World', různých typech sukcesí, klimaxu a náhledu do budoucího vývoje výzkumu.

Rozhovor byl uskutečněný v rámci projektu "Online vzdělávání pro veřejnost" podpořeného Státním fondem životního prostředí ČR, a byl vedený doc. RNDr. Tomášem Kučerou Ph.D.

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.