Stromy v krajině a ve městě

Verze PDF

Publikce ke stažení na webu sdružení Calla nebo zde.

Zdroj: 
HYŤHA, Martin, KOUBEK, Pavel, KUNCE, Petr, MOLEK, Vladimír, STORM, Vojtěch a ŘEHOUNEK, Jiří. Stromy v krajině a ve městě - jejich význam a ochrana. České Budějovice: Calla, 2007. 27 s. ISBN 978-80-903910-1-7.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.