Stromy rostou velikostí vaší výplaty, na etniku či rase jim nezáleží

Verze PDF

Autoři se soustředili na zhodnocení vyrovnanosti distribuce pokryvnosti stromů ve městech (Baltimore, Los Angeles, New York, Philadelphia, Raleigh, Sacramento, Washington) na základě dat ze sčítání lidu a dat o pokryvnosti.
Ve všech sledovaných městech autoři odhalili pozitivní korelaci mezi pokryvností stromů (UTC, urban tree canopy) a mediánem příjmu domácností.

Využitelné výstupy: 

V některých městech odhalila analýza negativní (prokazatelný) vztah mezi rasou, etnicitou a UTC. Odhadované koeficienty ale nejsou mezi jednotlivými městy konzistentní.
Konkrétně například vztah mezi Asiaty a UTC je pozitivní v Los Angeles, ale negativní v tom samém složení pro město Sacramento. Vztah mezi UTC a procentem afro-američanů je prokazatelně negativní v Los Angeles, Raleighu, Sacramentu a Washingtonu.
Vztah mezi UTC a hispánskou komunitou je negativní v Los Angeles, New Yorku, Filadelfii a Sacramentu.
Jediný konzistentní koeficient pozitivního vztahu je mezi UTC a mediánem příjmu domácností
Autoři na základě prostorových analýz odhadují, že zvýšení mediánu domácího příjmu o 1000 dolarů se promítne o zvýšení UTC o 0,05-0,2 % ve většině měst.
Nejvyšší stupeň pozitivní korelace mezi příjmem domácností a UTC mají města New York a Raleigh.

Grafické přílohy: 
Stromy rostou velikostí vaší výplaty, na etniku či rase jim nezáleží
Stromy rostou velikostí vaší výplaty, na etniku či rase jim nezáleží
Stromy rostou velikostí vaší výplaty, na etniku či rase jim nezáleží
Stromy rostou velikostí vaší výplaty, na etniku či rase jim nezáleží
Stromy rostou velikostí vaší výplaty, na etniku či rase jim nezáleží
Stromy rostou velikostí vaší výplaty, na etniku či rase jim nezáleží
Zdroj: 
Schwarz, K., Fragkias, M., Boone, G. Ch., at al., Trees Grow on Money: Urban Tree Canopy Cover and Environmental Justice, PLoS ONE 10(4), pp.: 1-17
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.