Kontakty

Tyto stránky provozuje Fórum ochrany přírody, z. s.

Sídlo: Rumburská 87, 277 21 Liběchov

IČ: 22719466

datová schránka: n33xisw

e-mail: info@forumochranyprirody.cz

Statutární zástupce:

Předseda zapsaného spolku: RNDr. Petr Roth, CSc. - roth.petr@centrum.cz, tel. +420 602 575 822

 

Správce internetových stránek a šéfredaktorka časopisu Fórum ochrany přírody: PhDr. Markéta Dušková - duskova@forumochranyprirody.cz, tel. +420 604 503 856

www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.