Zahraniční inspirace

V zahraničí vzniká celá řada dokumentů, které je možno převzít nebo alespoň použít pro ochranu přírody v ČR. Na těchto stránkách naleznete výběr původních inovativních a demonstrativních dokumentů ze zahraničí.

Jedná se zejména o koncepční a metodické materiály s přímým vztahem k ochraně přírody v ČR.

5. 7. 2013
Mokřady v krajině ubývají a s tím i druhy, které jsou na ně specificky vázané. Příčin je mnoho, jednou z nich je ovlivnění silniční sítí. K tomu může docházet jak přímým vysoušením z...
5. 7. 2013
Silnice a dálnice je potřeba stavět či opravovat. Ovšem z hlediska biodiverzity většinou představují problematickou překážku. Lidské poznání se ale neustále posouvá a celosvětově vznikají nové a nové př...
5. 7. 2013
Osvětlení komunikací je náročné na energii, zvyšuje emise CO2 a u potenciálních migračních objektů snižuje jejich využitelnost zvířaty. Na druhou stranu může hrát kruciální roli v bezpečnosti daného ú...
5. 7. 2013
Silnice jsou protkány spoustou různých propustků, které slouží k migraci zvířat. Může ale u nich dojít k ucpání, což jednak sníží jejich migrační potenciál a může vést k ohrožení silničního...
5. 7. 2013
U plánování moderních silnic a dálnic se zohledňuje mnoho aspektů, například i ovlivnění archeologického kontextu krajiny či vizuálního dopadu komunikace. To vše se započítává do cost-benefit anal...
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.