Zahraniční inspirace

V zahraničí vzniká celá řada dokumentů, které je možno převzít nebo alespoň použít pro ochranu přírody v ČR. Na těchto stránkách naleznete výběr původních inovativních a demonstrativních dokumentů ze zahraničí.

Jedná se zejména o koncepční a metodické materiály s přímým vztahem k ochraně přírody v ČR.

25. 7. 2013
Tato příručka představuje dopady přítomnosti silnic na populace motýlů a ukazuje různé možnosti, jak podpořit výskyt motýlů v okolí komunikací. 
11. 7. 2013
Dvacet devět druhů denních motýlů je zařazeno v přílohách Směrnice EU o stanovištích. Tato příručka, kterou vytvořila Butterfly Conservation Europe je pro každého, kdo by se chtěl zapojit do praktických opatření ve prospěch...
11. 7. 2013
Příručka Reptile Habitat Management Handbook shrnuje současné znalosti o výskytu a ekologii plazů ve Velké Británii se zaměřením na jejich praktickou ochranu. Příručka je určená především pro osoby zodpovědné za pé...
10. 7. 2013
Amphibian Habitat Management Handbook je aktuální příručkou pro ochranu obojživelníků a jejich prostředí ve Velké Británii. Rybníky nejsou jen důležitými plochami k rozmnožování pro obojživelníky, ale jsou důležit...
5. 7. 2013
Fragmentace krajiny v důsledku dopravy je problém, který je v evropské krajině velmi výrazný. V důsledku něj nedochází jenom k přímému ničení stanovišť a poklesu možnosti migrací různých druhů, ale tak...
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.