Zahraniční inspirace

V zahraničí vzniká celá řada dokumentů, které je možno převzít nebo alespoň použít pro ochranu přírody v ČR. Na těchto stránkách naleznete výběr původních inovativních a demonstrativních dokumentů ze zahraničí.

Jedná se zejména o koncepční a metodické materiály s přímým vztahem k ochraně přírody v ČR.

24. 9. 2013
Velkým problémem při managementu rašelinišť je půdní eroze. Částečně je to přirozený proces, je však posilován lidskou činností. V rámci této práce jsou uvedeny různé modelové územ...
24. 9. 2013
Tato publikace není přímo metodikou, je to souhrn poznatků prezentovaných na konferenci organizace Grassland Science in Europe v roce 2005, která probíhala v Estonsku. Najdeme zde 145 příspěvků ze 30 evropských zemí, díky čemuž je možno...
23. 9. 2013
Natura 2000 v obecné rovině není soustavou přísně chráněných oblastí, kde by měly být vyloučeny ekonomické aktivity. Proto pro většinu území soustavy Natura 2000 není divočina vhodnou formou hospodaření....
8. 8. 2013
V této studii zkoumali autoři využívání různých typů přechodů (nadchody, viadukty, propustky) bezobratlými a obratlovci. S několika výjimkami využívaly všechny druhy alespoň široké nadchody nebo podchody. To se týk...
1. 8. 2013
Inkubace rybích jiker ve specializovaných zařízeních má již v rybářství dlouholetou tradici. Z nedalekého Rakouska přichází Georg Holzer s novou metodou inkubace jiker litofilních druhů ryb ve speciální...
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.