Recenzované články

Aktuální a věrohodné údaje jsou klíčové pro plánování ochranářského managementu a rozhodování orgánů ochrany přírody.

Právě v této sekci naleznete české souhrny informací z nosných recenzovaných článků týkajících se ochrany přírody se závěry nebo popsanými postupy využitelnými v české ochraně přírody. Po kliknutí na "Použité zdroje" si můžete prohlédnout seznam již zpracovaných odborných publikací.

Pouze zaregistrovaní uživatelé těchto internetových stránek mají po přihlášení možnost vkládat vlastní příspěvky a komentáře ke všem příspěvkům. Přispívání je dobrovolné a podléhá věcné kontrole administrátora webu.

14. 3. 2020
Vědecký tým autorů sledoval roli ostrůvkovitě se vyskytujících horských bukových lesů (Fagus sylvatica) z hlediska přirozené distribuce organismů a reakci vybraných taxonů na specifické charakteristiky porostů rozřazených do...
14. 3. 2020
Autoři zkoumali efekt různých regulačních opatření vybudovaných na volně tekoucím úseku Dunaje na výskyt a abundanci nepůvodních hlaváčovitých druhů ryb. Ve své práci se snažili optimalizovat svoje hodnocení...
14. 3. 2020
Autoři prezentované studie sledovali výskyt invazního kraba (Rhithropanopeus harrisii) v žaludcích ryb v oblasti severní části Baltského moře. Zjišťovali tak roli nepůvodního druhu z pohledu nové kořisti a dokumentovali...
13. 3. 2020
Křivonožka vehnutá (Campylopus introflexus) je jediným zástupcem mechorostů počítaným mezi 100 nejvýznamnějších invazních druhů v Evropě. Předkládaná studie představuje distribuční bodové mapy nepůvodn...
13. 3. 2020
Autoři studie přinášejí podrobný pohled na systém a proměnlivost nenávistných projevů šířených po internetu. Zabývají se vztahy mezi skupinami, které nenávist rozšiřují, jejich...
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.