Recenzované články

Aktuální a věrohodné údaje jsou klíčové pro plánování ochranářského managementu a rozhodování orgánů ochrany přírody.

Právě v této sekci naleznete české souhrny informací z nosných recenzovaných článků týkajících se ochrany přírody se závěry nebo popsanými postupy využitelnými v české ochraně přírody. Po kliknutí na "Použité zdroje" si můžete prohlédnout seznam již zpracovaných odborných publikací.

Pouze zaregistrovaní uživatelé těchto internetových stránek mají po přihlášení možnost vkládat vlastní příspěvky a komentáře ke všem příspěvkům. Přispívání je dobrovolné a podléhá věcné kontrole administrátora webu.

30. 3. 2020
Technologie zelení porostlých střech je stále oblíbenějším řešením problémů spojených s udržitelným rozvojem měst. Ekosystémové služby jimi poskytované zahrnují zvýšenou odolnost...
21. 3. 2020
Výzkum reziduí v životním prostředí, včetně tak významné skupiny látek, jakými jsou rodenticidy, přitáhl značnou pozornost vědců. U polních plodin, zejména u obilnin, je častým problémem zamoření...
21. 3. 2020
Vztah mezi změnou klimatu, vyššími teplotami, výskytem přízemního ozonu a mortalitou je prokázaný. Očekává se, že změna klimatu povede ke zvýšení teplot na extrémní a k intenzivnějš...
21. 3. 2020
Celkový počet zastavěných ploch v mnoha městských oblastech stále roste, což při extrémních deštích představuje výzvu pro kanalizační systémy a čističky odpadních vod. Slibným řešením je...
21. 3. 2020
Po výskytu kyselých deštů, které na začátku 80. let poškozovaly lesy, bylo na postižené lesní oblasti Německa aplikováno velkoplošné vápnění. Vzhledem k možným negativním dopadům na chemick...
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.