Recenzované články

Aktuální a věrohodné údaje jsou klíčové pro plánování ochranářského managementu a rozhodování orgánů ochrany přírody.

Právě v této sekci naleznete české souhrny informací z nosných recenzovaných článků týkajících se ochrany přírody se závěry nebo popsanými postupy využitelnými v české ochraně přírody. Po kliknutí na "Použité zdroje" si můžete prohlédnout seznam již zpracovaných odborných publikací.

Pouze zaregistrovaní uživatelé těchto internetových stránek mají po přihlášení možnost vkládat vlastní příspěvky a komentáře ke všem příspěvkům. Přispívání je dobrovolné a podléhá věcné kontrole administrátora webu.

4. 4. 2020
Ačkoliv rozšíření používání umělého osvětlení zlepšilo kvalitu lidského života a je pozitivně asociováno s bezpečností, bohatstvím a moderností, rapidní globální nárůst...
4. 4. 2020
Zvyšování biodiverzity ve městech je nyní rozšířeným konceptem zlepšování udržitelnosti fungování měst a vytváření odolnějšího městského prostředí vůči disturbancím...
4. 4. 2020
Je všeobecně přijímaných faktem, že dochází ke změně klimatu. Pařížská dohoda o změně klimatu vytvořila mezinárodní agendu směřující k dosažení co nejmenších klimatických změn, tedy k omezen...
30. 3. 2020
Lesy jsou celosvětově dominantní typem vegetace a hrají klíčovou roli v ochraně biodiverzity a ekosystémových služeb. Retenční lesnictví (anglicky retention forestry) lze definovat jako přístup ke správě lesů založený na...
30. 3. 2020
Mokřady významně přispívají k celkové biodiverzitě a hrají zásadní roli v krajině, ve které se nachází, neboť jsou rezervoáry uhlíku a stabilizátory klimatu naší planety. Díky sv...
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.