Recenzované články

Aktuální a věrohodné údaje jsou klíčové pro plánování ochranářského managementu a rozhodování orgánů ochrany přírody.

Právě v této sekci naleznete české souhrny informací z nosných recenzovaných článků týkajících se ochrany přírody se závěry nebo popsanými postupy využitelnými v české ochraně přírody. Po kliknutí na "Použité zdroje" si můžete prohlédnout seznam již zpracovaných odborných publikací.

Pouze zaregistrovaní uživatelé těchto internetových stránek mají po přihlášení možnost vkládat vlastní příspěvky a komentáře ke všem příspěvkům. Přispívání je dobrovolné a podléhá věcné kontrole administrátora webu.

7. 4. 2020
Ekologický dopad politik využívání půdy v kontinentálním měřítku, které ovlivňují lesní management, je často obtížně vyčíslitelný. Evropská ochrana lesů započala v roce 1909 a provázel ji v...
7. 4. 2020
Probíhající globální změny významně ovlivňují procesy v biosféře. Tyto změny mají vliv také na ekosystémové služby, tj. přínosy, které ekosystémy poskytují nám lidem, a tím...
4. 4. 2020
Negativní dopady na polní plodiny, zejména obilniny, mohou mít hlodavci. Nejběžnějšími zemědělskými škůdci se ukázali být hraboši polní (Microtus arvalis) a křečci polní (Cricetus cricetus). Aby se sn...
4. 4. 2020
Pšenice (Triticum arsivum L.) je jednou z klíčových základních plodin v rámci globální potravinové bezpečnosti. Se zhruba 730 miliony tun roční produkce zajišťuje kolem 20 % z celkové potřeby kalorií a b...
4. 4. 2020
Urbanizace je jednou z hlavních příčin celosvětové ztráty biodiverzity. Fragmentace stanovišť spolu s hlukovým znečištěním, znečištěním ovzduší, sníženou kvalitou vody, úbytkem vegetačního...
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.