Recenzované články

Aktuální a věrohodné údaje jsou klíčové pro plánování ochranářského managementu a rozhodování orgánů ochrany přírody.

Právě v této sekci naleznete české souhrny informací z nosných recenzovaných článků týkajících se ochrany přírody se závěry nebo popsanými postupy využitelnými v české ochraně přírody. Po kliknutí na "Použité zdroje" si můžete prohlédnout seznam již zpracovaných odborných publikací.

Pouze zaregistrovaní uživatelé těchto internetových stránek mají po přihlášení možnost vkládat vlastní příspěvky a komentáře ke všem příspěvkům. Přispívání je dobrovolné a podléhá věcné kontrole administrátora webu.

9. 4. 2020
Světelné znečištění ovlivňuje jak vnitrodruhové, tak i mezidruhové interakce, například interakce mezi sexuálními partnery či predátorem a kořistí. U mobilních organismů, které jsou k umělému osvětlen...
9. 4. 2020
Z téměř 630 terestrických druhů ptáků pravidelně se vyskytujících v Severní Americe je přibližně 70 % stěhovavých. Více než 80 % z těchto druhů migruje v noci. Světelné znečištění vzdušného prostoru je pro...
7. 4. 2020
Zatímco lesní management silně ovlivňuje biodiverzitu, zůstává nejasné, jakým způsobem strukturní a kompoziční změny způsobené managementem ovlivňují aspekty společenstva, mezi které patří druhová bohatost...
7. 4. 2020
Neustálý pokles biodiverzity Země je pro 21. století velkým problémem z hlediska nedostatku znalostí o stavu a distribuci biodiverzity – zejména proto, že většina druhů na Zemi ještě nebyla popsána. Veškeré...
7. 4. 2020
Změna klimatu, včetně neobvyklých změn teplot a srážek, může omezit rozsah geografického rozšíření druhů, podpořit invazi cizích druhů a ohrozit biologickou rozmanitost. V posledním desetiletí bylo pro ochránce přírody a...
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.