Recenzované články

Aktuální a věrohodné údaje jsou klíčové pro plánování ochranářského managementu a rozhodování orgánů ochrany přírody.

Právě v této sekci naleznete české souhrny informací z nosných recenzovaných článků týkajících se ochrany přírody se závěry nebo popsanými postupy využitelnými v české ochraně přírody. Po kliknutí na "Použité zdroje" si můžete prohlédnout seznam již zpracovaných odborných publikací.

Pouze zaregistrovaní uživatelé těchto internetových stránek mají po přihlášení možnost vkládat vlastní příspěvky a komentáře ke všem příspěvkům. Přispívání je dobrovolné a podléhá věcné kontrole administrátora webu.

10. 4. 2020
Zelené střechy přinášejí neoddiskutovatelné bonusy pro města i jejich obyvatele, obohacují městskou zeleň, ochlazují okolí, zadržují vodu a mimo jiné očekáváme i pozitivní vliv na udržení biodverzity...
10. 4. 2020
Sucha patří k nejnákladnějším přírodním katastrofám. Ovlivňují široké regiony a velké množství lidí na celém světě tím, že zasahují do dostupnosti vody a zemědělské produkce....
9. 4. 2020
Pravidelné monitorování změn biodiverzity v globáním měřítku je nutné nejen pro ochranu ohrožených druhů, a aby bylo možné tyto globální změny biodiverzity sledovat, byl navržen soubor základních proměnn...
9. 4. 2020
Světelné znečištění je celosvětově rozšířeným problémem, který má výrazné dopady na širokou škálu organismů. Některé druhy například pro úspěšné vyhledáv...
9. 4. 2020
Studie dopadů fragmentace prostředí se zaměřují na míru přítomnosti či nepřítomnosti druhů v těchto fragmentech nebo na druhovou bohatost ve vztahu k fragmentaci, avšak často nezohledňují vliv fragmentace na rozsáhlou škálu...
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.