Recenzované články

Aktuální a věrohodné údaje jsou klíčové pro plánování ochranářského managementu a rozhodování orgánů ochrany přírody.

Právě v této sekci naleznete české souhrny informací z nosných recenzovaných článků týkajících se ochrany přírody se závěry nebo popsanými postupy využitelnými v české ochraně přírody. Po kliknutí na "Použité zdroje" si můžete prohlédnout seznam již zpracovaných odborných publikací.

Pouze zaregistrovaní uživatelé těchto internetových stránek mají po přihlášení možnost vkládat vlastní příspěvky a komentáře ke všem příspěvkům. Přispívání je dobrovolné a podléhá věcné kontrole administrátora webu.

8. 10. 2013
Jak se může nenadálá změna v managementu projevit na funkční a taxonomické diverzitě vlhkých luk? Do jaké míry spolu souvisí proměny funkční/taxonomické diversity a míra produktivity stanoviště?    ...
3. 10. 2013
Horské potoky řadíme mezi velmi citlivé ekosystémy, sehrávající primární roli v ochraně přírody. Jenže o tom, jak se do života v těchto potocích prolíná intenzivní turistický ruch, zejména činnost rekreačních center, se dosud vědělo jen málo. Tato studie vyhodnocuje vliv odpadních vod na...
3. 10. 2013
Některé velmi nehostinně působící antropogenní ekosystémy mohou být kupodivu schopné hostit původní druhy organismů. Jak je to možné? To, co je činí pro zástupce verbované z původní diverzity atraktivní, je fakt, že odrážejí určitou funkční podobnost s přírodními ekosystémy. Především pak...
3. 10. 2013
Jak sbírat informace o výskytu druhů v měřítcích celé krajiny? Efektivní metoda, která by nebyla nákladná a přitom poskytovala robustní data, je velmi žádané zboží. V této studii se autoři zaměřili na otestování dvou takových přístupů. První z nich vychází ze srovnání indexů hojnosti...
3. 10. 2013
Konstantní hlukové pozadí, dané přítomností frekventované silnice, stírá rozdíly mezi jednotlivými akustickými signály, vysílané živočichy. Ptačí populace na tento problém narážejí po celém světě, právě díky tomu, že dopravní infrastruktura je prakticky všudypřítomná. Hluk projíždějících automobilů...
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.