Recenzované články

Aktuální a věrohodné údaje jsou klíčové pro plánování ochranářského managementu a rozhodování orgánů ochrany přírody.

Právě v této sekci naleznete české souhrny informací z nosných recenzovaných článků týkajících se ochrany přírody se závěry nebo popsanými postupy využitelnými v české ochraně přírody. Po kliknutí na "Použité zdroje" si můžete prohlédnout seznam již zpracovaných odborných publikací.

Pouze zaregistrovaní uživatelé těchto internetových stránek mají po přihlášení možnost vkládat vlastní příspěvky a komentáře ke všem příspěvkům. Přispívání je dobrovolné a podléhá věcné kontrole administrátora webu.

8. 10. 2013
Porozumět lépe tomu, co se vlastně v krajině odehrává při povodních, pochopit jednotlivé prvky mechanismu, to vše může pomoci lépe se vyrovnávat, a hlavně předcházet, se vznikem lokálním záplav a povodní. Na modelu, vycházejícím z Dunajské povodně, byla vytvořena strategie dalšího vývoje,...
8. 10. 2013
Intenzivní výzkum, zaměřený na habitatové preference konkrétního druhu, je jedinou cestou, jak předejít promarněné šanci na reintrodukci druhu. Výběr nevhodné lokality (méně kvalitního biotopu), se totiž může výrazně odrazit na přežití reintrodukovaného druhu, jeho schopnosti efektivně se...
8. 10. 2013
Autoři se zaměřili na proměnu hospodaření v krajině, a důsledky těchto změn na biodiverzitu a celkovou nabídku ekosystémových služeb. Využity byly mapy zachycující využití jednotlivých území (s rozlišením jeden hektar), v oblasti Dorsetu. Celkem bylo vybráno deset odlišných regionů....
8. 10. 2013
Nejsou to jen pouště, kde se vody nedostává. Místa, která můžeme označit za „suché oblasti“, slouží jako životní prostředí dvěma miliardám lidí, a tak není divu, že snaha o „oživení“ těchto míst je velmi horkým tématem. Ačkoliv do realizace opatření proudí nemalé finance, výsledky a úspěšnost...
8. 10. 2013
Jak vyvážit produkční požadavky na zemědělskou půdu (ze které získáváme potraviny, vlákna, palivo), která ale současně slouží jako habitat pro řadu organismů? Otázka, na srovnání požadavků zvýšené produkce, ale přitom ne minimální biodiverzity, je v současné době řešena po celém světě. V ...
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.