Recenzované články

Aktuální a věrohodné údaje jsou klíčové pro plánování ochranářského managementu a rozhodování orgánů ochrany přírody.

Právě v této sekci naleznete české souhrny informací z nosných recenzovaných článků týkajících se ochrany přírody se závěry nebo popsanými postupy využitelnými v české ochraně přírody. Po kliknutí na "Použité zdroje" si můžete prohlédnout seznam již zpracovaných odborných publikací.

Pouze zaregistrovaní uživatelé těchto internetových stránek mají po přihlášení možnost vkládat vlastní příspěvky a komentáře ke všem příspěvkům. Přispívání je dobrovolné a podléhá věcné kontrole administrátora webu.

15. 4. 2020
Fragmentace krajiny na menší "patches", záplaty, je dnes častým antropogenním procesem, který ohrožuje celé ekosystémy. Zamezení fragmentaci nebo alespoň zmírňování jejích důsledků je jední...
15. 4. 2020
V posledních desetiletích lidé změnili ekosystémy rychleji a rozsáhleji než v jakémkoli srovnatelném časovém období v historii a v důsledku toho Země v současnosti čelí nejrychlejší ztrátě své...
15. 4. 2020
Pro odolnost lesa a pro jeho schopnost vrátit se po požáru do původního stavu je zásadní schopnost regenerace stromů. Ta je ovšem značně ovlivněna globální změnou klimatu, tedy zvýšeným teplem  a suchem, kter...
15. 4. 2020
Geografická poloha střední Evropy, která vytváří přechodné pásmo mezi oceánskými a kontinentálními částmi Evropy a mezi Alpami a severními nížinami, ovlivňuje složení mnoha biotických...
15. 4. 2020
Pohoří Karpat ve střední a východní Evropě je největším ekosystémem mírného a horského lesa na tomto kontinentu a zároveň je toto pohoří důležitým regionem pro ochranu přírody, neboť je obklopeno...
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.