Recenzované články

Aktuální a věrohodné údaje jsou klíčové pro plánování ochranářského managementu a rozhodování orgánů ochrany přírody.

Právě v této sekci naleznete české souhrny informací z nosných recenzovaných článků týkajících se ochrany přírody se závěry nebo popsanými postupy využitelnými v české ochraně přírody. Po kliknutí na "Použité zdroje" si můžete prohlédnout seznam již zpracovaných odborných publikací.

Pouze zaregistrovaní uživatelé těchto internetových stránek mají po přihlášení možnost vkládat vlastní příspěvky a komentáře ke všem příspěvkům. Přispívání je dobrovolné a podléhá věcné kontrole administrátora webu.

19. 4. 2020
Během posledních let se zatravněné zelené střechy rozšířily v územním plánování a na nových budovách a staly se tak důležitým ekologickým prvkem, který doplňuje městskou zeleň. Zatravněn...
19. 4. 2020
Studie zkoumá vztah mezi životním prostředím a lidským blahobytem - spokojeností, ​​přičemž zvažuje tlaky na vodní zdroje v kontextu s ekosystémovými službami, a poté hodnotí opatření vedoucí k lidské...
16. 4. 2020
V posledních letech celosvětově roste antropogenní vliv na pobřežní habitaty, což spolu s globálním oteplováním a eutrofizací způsobuje degradaci těchto lokalit a to následně může vést ke ztrátě biodiverzity  a naru...
16. 4. 2020
Již delší dobu se vědci obávají celosvětového snížování biodiverzity, které se týká mnoha suchozemských a vodních obratlovců, ale nedávno byly vyjádřeny podobné obavy o taxony bezobratl...
15. 4. 2020
V roce 1992 se v Rio de Janeiro uskutečnil summit, na kterém si vědci položili otázku, jak změny biologické rozmanitosti, zejména úbytek druhů, ovlivňuje fungování ekosystémů. Brzy poté se objevily některé z prvních...
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.