Poznatky z praxe

Mnozí z odborníků mají kvalitní data založená na terénním pozorování efektivity hospodaření z pohledu ochrany přírody, která však nemají ambici uplatnit v recenzovaných časopisech. Právě zde je prostor pro shrnutí poznatků lokálních dopadů ochranářského managementu, různými přístupy ke spolupráci s místními skupinami, apod. 

 

31. 10. 2013
Městské parky (místně nazývané "sady") v Olomouci vznikly z velké části spontánně na místě rozvalin tereziánské městské pevnosti Olomouc a jejich předpolí, které sloužilo jako cvičiště pro místní vojenskou posádku a až do poloviny devatenáctého století bylo ze strategických a obranných...
31. 10. 2013
Příspěvek shrnuje soubor metodických pokynů zveřejněných a aktualizovaných na stránkách www.rorysi.cz, zaměřených na zachování či zlepšení hnízdních podmínek městských populací rorýsů. Návrhy opatření jsou zaměřeny na stávající budovy i novostavby, zejména pak na technická řešení problémů ztráty...
31. 10. 2013
Cílem projektu Natura v zeleném je obnova přírodovědně cenných biotopů na dvou lokalitách, které byly v minulosti ovlivňovány a formovány vojenskými aktivitami. Na opuštěném vojenském prostoru Načeratický kopec a cvičišti Blšanský Chlum již dvacet let výcvik neprobíhá a obě plochy...
31. 10. 2013
Cílem systému včasného varování neboli alarm systému je vytvoření mechanismu pro ověřování správnosti hospodaření nebo správy evropsky významných lokalit prostřednictvím jednoduše zjistitelných indikátorů. Uživatelem tohoto systému je široká veřejnost. Pro vybrané předměty ochrany (druhy, později i...
31. 10. 2013
Opuštěné vojenské prostory stály dlouho mimo pozornost ochrany přírody. Některá území byla po dlouhou dobu známá vysokou druhovou diverzitou některých skupin organismů především mezi specialisty z řad zoologů a botaniků, větší pozornost si ale v průběhu 90. let minulého století a první poloviny...
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.