Poznatky z praxe

Mnozí z odborníků mají kvalitní data založená na terénním pozorování efektivity hospodaření z pohledu ochrany přírody, která však nemají ambici uplatnit v recenzovaných časopisech. Právě zde je prostor pro shrnutí poznatků lokálních dopadů ochranářského managementu, různými přístupy ke spolupráci s místními skupinami, apod. 

 

24. 4. 2015
Pískovna Lžín leží 1 km západně od obce Lžín na Soběslavsku, její vjezd se nachází u silnice Lžín – Přehořov. V pískovně se nacházejí nepříliš kvalitní žlutohnědé až rezavohnědé písky miocénního stáří, místy proložené vrstvami štěrkopísků. V současné době probíhá pouze občasná těžba pro potřeby...
18. 2. 2014
Slaniska patří v rámci ČR k plošně velmi omezeným biotopům, rozšířeným v nejteplejších oblastech severních Čech a jižní Moravy. Jejich existence byla spjata s tradičními formami hospodařen...
18. 2. 2014
PP Dubová stráň se nachází na pravém břehu údolí Moravské Dyje severně od Dačic. Jedná se o zhruba 12 ha převážně listnatých porostů s hlavním zastoupením dubu letního. Jedná se o region...
31. 1. 2014
Modrásek rebelův (Phengaris rebeli) patří ke kriticky ohroženým druhům naší fauny. Je potravně vázán na hořec křížatý a mravence rodu Myrmica. Jeho biotopem jsou suché pastviny a louky s výskytem živné rostliny...
31. 1. 2014
Průzkumu vybraných skupin organizmů, které probíhaly zejména v druhé polovině 90. let, ukázaly, že údolí Brtnice je v rámci Českomoravské vrchoviny významným fenoménem, kde díky velké diverzitě...
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.