Poznatky z praxe

Mnozí z odborníků mají kvalitní data založená na terénním pozorování efektivity hospodaření z pohledu ochrany přírody, která však nemají ambici uplatnit v recenzovaných časopisech. Právě zde je prostor pro shrnutí poznatků lokálních dopadů ochranářského managementu, různými přístupy ke spolupráci s místními skupinami, apod. 

 

17. 7. 2015
V letech 2005 a 2008 bylo v okrese Jindřichův Hradec vyhloubeno pět tůní na orné půdě a to ve dvou lokalitách. Účelem těchto akcí bylo zejména zvýšení biodiverzity vodních organizmů včetně vážek v těchto lokalitách. Na dvou zkoumaných lokalitách „polních“ tůní bylo celkově zjištěno 19 druhů vážek....
16. 7. 2015
Vliv rotační nátlakové pastvy ovcí a koz v oplůtcích na cévnaté rostliny a bezobratlé byl sledován na třech lokalitách v Českém krasu v období 2005 - 2011. Pastevní management obnovený na sledovaných lokalitách prokazatelně přispívá k zachování suchých trávníku a udržení vysoké druhové bohatosti...
12. 6. 2015
Významný krajinný prvek Veselá Hora u Sobůlek byl registrován v roce 2010, a to přes silný odpor místních obyvatel. Jejich zájmem zde bylo obnovit motokros, který na části bývalých třešňových sadů, pastvin a políček býval již od 70. let hlavní atrakcí a volnočasovým vyžitím v této malé jihomoravské...
5. 5. 2015
Zájem o vyvěšování umělých budek nejen pro netopýry ale i možnosti financování podpory umělých úkrytů rostou. Podle dosavadních zkušeností však stávající prototyp dřevěných budek pro netopýry nebyl příliš lákavý. Při shánění informací jsme však narazili na bavorský spolek Oberpfälzische Waldverein...
30. 4. 2015
Uměle zvyšované stavy lesní zvěře jsou dlouhodobě považovány za jednu z hlavních příčin znemožňujících přirozenou obnovu lesů. V oblasti Slavkovského je negativní vliv lesní zvěře obzvláště patrný v borech na hadcích, kde lesní zvěř (především jelen sika a jelen evropský) významně ovlivňuje i...
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.