Poznatky z praxe

Mnozí z odborníků mají kvalitní data založená na terénním pozorování efektivity hospodaření z pohledu ochrany přírody, která však nemají ambici uplatnit v recenzovaných časopisech. Právě zde je prostor pro shrnutí poznatků lokálních dopadů ochranářského managementu, různými přístupy ke spolupráci s místními skupinami, apod. 

 

24. 7. 2013
Na přelomu let 2010 a 2011 došlo k obnově dvou ze tří lesních rašelinných rybníčků v EVL Rašeliniště Radlice, 10 km sz. od Dačic. Rybníky jsou významné výskytem evropsky významné vážky jasnoskvrnné a dalších dvou až tří vzácných druhů vážek rodu Leucorrhinia, výskytem obojživelníků (např. čolek...
10. 7. 2013
Okáč bělopásný Hipparchia alcyone patří mezi nejohroženější lesní motýly v ČR. Jedná se o druh řídkých světlých lesů, doubrav a borů, vyvíjí se na kostřavách. V minulosti se roztroušeně vyskytoval po celém území státu, v Čechách byl hojnější než na Moravě. Od 50. let minulého století došlo k...
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.